• مراقبت‌های پس از عمل چال گونه

    مراقبت‌های پس از عمل چال گونه : چال‌های کوچک روی گونه و فک که صرفا یک لبخند کافی میباشد تا فرو بروند و بشوند یک کدام از معیارهای این روزهای زیبایی این معلولیت برای خیلی ها زیباست و خودخواسته تن می‌دهند به جراحی های ساخت‌و‌ساز چال گونه روی صورتشان، که‌این روز ها هم به بازار […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰