• مهمترین تفاوت درصد اکسیدانها

    مهمترین تفاوت درصد اکسیدانها   مهمترین تفاوت درصد اکسیدانها :درصد اکسیدان رنگ مو عاملی بسیار مهم در رنگ مو است. اکسیدان رنگ مو فعال کننده و تسریع کننده در عملیات رنگ آمیزی مو است. اگر اکسیدان با رنگ مو یا مواد دکلره ترکیب شود سرعت واکنش بسیار تسریع می گردد که این امر لازم و […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰