• ۲۵ روش کاهش منافذ باز پوست

    ۲۵ روش کاهش منافذ باز پوست: منافذ پوست، روغن ضروری طبیعی را به پوست تزریق می کند که پوست را مرطوب و لطیف خواهد کرد و اجازه می دهد تا پوست نفس بکشد ؛آنها ،چندین کار انجام میدهند و مسئول دفع سموم بدن می باشند با این حال، منافذ پوست هنگامی که مسدود یا باز […]
    • توسط مهسا حسنی
    • ۲ سال پیش
    • ۰