• آموزش بافت مو هلندی

    آموزش بافت مو هلندی : تابستان واقعا فصل بافت مو است. من گیس کردن مو را در تمام فصول سال دوست دارم ، احتمالاً به این دلیل است که هنوز به خاطر می آورم وقتی چند سال پیش کمی موهایم را کوتاه کردم و اینقدر برای خانمهای مو بلند حسادت کردم ، چه حسی داشتم! […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰