• ماساژ بینی بعد از عمل زیبایی + فیلم آموزشی

    ماساژ بینی بعد از عمل زیبایی + فیلم آموزشی : جراحی‌های زیبایی تعداد بسیار متعددی از جراحی‌ها را در عالم به خویش تخصیص میدهند. در این بین، جراحی بینی همواره در سکو‌های بالای این عمل‌ها قرار می گیرد. جراحی بینی یک کار دقیق میباشد و به نگهداری‌های دقیقی بعداز جراحی نیاز دارااست. یک کدام از […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰