• روش صحیح پنکک زدن

    روش صحیح پنکک زدن : برای اینکه آرایش کامل و مرتبی داشته باشید از چه ابزارهای آرایشی استفاده می کنید؟ آرایش خود را با چه ابزاری شروع و با چه ابزاری به پایان می رساند. از پنکک و کرم پودر، کانسیلر که ابزارهای آرایشی پوست هستند در چه مواقعی استفاده می کنید؟ پنکک یکی از […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰