• جراحی زیبایی پف زیر پلک

    جراحی زیبایی پف زیر پلک : چشم در جمجمه در جایگاهی به اسم کاسه‌ چشم یا اربیت قرار خواهد داشت . بستر بافتی ممتد گشته از کنج کاسه‌ چشم تا پلک را سپتوم کاسه‌ چشم می‌ گویند . چربی کاسه‌ چشم ، درست در پیرامون چشم‌ها و ذیل سپتوم ، کره‌ چشم را در کاسه‌ […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰