• خطاهای متداول در شستشو صورت‌

    خطاهای متداول در شستشو صورت‌ می‌تواند به صحت و ظاهر زیبای پوست‌ شما امداد بکند . همان طور که در جریان هستید پوست صورت جزو‌ یکی از اعضای بدن‌ خواهد بود که زیادتر از هر بخش دیگری در معرض‌ روشنایی آفتاب ، باد‌ ، سوز و حرارت قرار خواهد داشت . از سویی هم به […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰