• چگونه لوازم آرایشی ارگانیک را بشناسیم؟

    چگونه لوازم آرایشی ارگانیک را بشناسیم؟ ارگانیک چه می‌باشد؟ واژه و کلمه‌ی ارگانیک در معنای ساخت و ساز فرآورده در روندی طبیعی و سوای به کار گیری از کودهای شیمیایی میباشد. یعنی فاقد مواد حافظ و رنگ‌های تصنعی و مصنوعی و به‌طور کلی خسارت کمتر. البته چیزی که دارای اهمیت میباشد این میباشد که یک […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰