• آموزش آرایش پاییزی با بکارگیری از رنگ های فصل

    آموزش آرایش پاییزی با بکارگیری از رنگ های فصل :  چندین سال است که فصل‌ پاییز‌ اندکی دیرتر ، آن هم به شکل نصفه‌ و نیمه‌ که محتملاً آنقدر هم حس نشود خود را نشان‌ می دهد ، منتها سرانجام فصل‌ پاییز‌ آمده و بایست با خودآرایی پاییزی نمایان شد و با پوشاک رنگین و […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰