• ترفند آرایشی مهمانی که می تواند آرایش شما را تمام شب حفظ کند

    ترفند آرایشی مهمانی که می تواند آرایش شما را تمام شب حفظ کند : نگرانی همه زنان این است که آرایش ما به سختی تمام شب ماندگار می ماند. اما در این صورت ، وقتی مشغول رقص و پایکوبی با برخی از موسیقی ها هستید ، دیگر نمی خواهید نگران ترفندهای آرایش باشید. درست؟ با […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰