• تونر یا میسلار واتر کدام بهتر است؟

    تونر یا میسلار واتر کدام بهتر است؟ می‌دانید تفاوت تونر و میسلار واتر چه میباشد؟ هر مورد دقیقا چه کاری را ایفا می‌دهند؟ این ها سوالاتی میباشند که‌این ایام زیاد پرسیده میشوند. بگذارید در‌این موضوع یه خرده دقیقتر شویم. تونر و میسلار واتر هر دو جزئی از پروسه تطهیر و حفظ از پوست روزمره می […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰