• هر چند وقت یکبار باید موها را کوتاه کرد؟

    بهترین زمان کوتاهی مو : بعضی از زن ها ، اگرچه هفته ای یکبار موهای خودشان را کوتاه‌ می کنند . بعضی دیگر سالی یکبار و احتمالا هم چند سال یکبار ! برای داشتن موهایی بدون مشکل ، قوی و بلند‌ ، الزاماً باید به شکل‌ مرتب موهای خویش را کوتاه‌ بکنید . مو از […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۱۱ ماه پیش
    • ۰