• چگونگی استفاده تونر بعد از دکلره کردن و یا رنگ کردن موها

    چگونگی استفاده تونر بعد از دکلره کردن و یا رنگ کردن موها چگونگی استفاده تونر بعد از دکلره کردن و یا رنگ کردن موها ،تونرها موادی هستند که رگه های زرد یا نارنجی حاصل از بلیچ کردن مو را خنثی نموده و رنگ مو را به خاکستری و پلاتینی تغییر می دهند. می توان آن […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰