• باید و نباید های رنگ کردن مو در دوره قاعدگی‌

    باید و نباید های رنگ کردن مو در دوره قاعدگی‌ : تقریبا از موقعی که بخاطر داریم دایماً این پرسش میان اغلب ما زن ها متداول بوده که آیا میتوانم در زمان قاعدگی‌ موها را رنگ کنم یا نه و یا رنگ مو در زمان قاعدگی‌ خوب می باشد یا نه ؟ چنانچه خانمی خواهان […]
    • توسط admin7roj
    • ۲ سال پیش
    • ۰