• منافذ باز پوست را چگونه ببندیم؟

    منافذ باز پوست را چگونه ببندیم؟ منفذهای پوست‌ همه‌ جا وجود خواهد داشت ، پوست‌ صورت‌ ، دستها ، پا‌ها‌ و هر جایگاه دیگر تن را می پوشاند . منافذ پوست‌ کارکرد مهمی دارند . آنها اجازه‌ می دهند عرق‌ و چربیها از راه پوست‌ شما بیرون گردد ، سبب خنک‌ گردیدن شما و محافظت […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰