• انواع کانسیلر + آموزش استفاده

    انواع کانسیلر + آموزش استفاده : درصورتی‌که شما هم جز اشخاصی خواهید بود که نمی‌دانید به‌چه‌نحو گریم کنید و از کانسیلر بکارگیری بکنید ، توجه نمائید که شیوه استفاده به مقدار گزینش آن بااهمیت می باشد . حتی چنانچه عالی ترین کانسیلر و کرم پودر‌ جهان را تهیه کنید ولی طریقه بکارگیری صحیح از آن […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۱ سال پیش
    • ۰