• آرایش کارمندی فوری و آسان در ۵ دقیقه

    آرایش کارمندی فوری و آسان در ۵ دقیقه : آرایش انجام‌دادن برای خیلی از دخترخانم ها ارزش بسیاری دارد . چون‌که ترجیح‌ می‌دهند با قیافه ای برنا و باطراوت در محل‌ کار‌ یا کسب خویش حاضر شوند و خستگی‌ چهره خویش را در طول روز‌ کاهش‌ دهند . منتها ممکن‌ خواهد بود زمانبر بودن گام […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۲ سال پیش
    • ۰